Chargo Fangyuan (Shenzhen) Energy Technology Co., Ltd.
บริษัท
ผลิตภัณฑ์
แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์
แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์ 3.7 V
Li Polymer Battery Pack
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนทรงกระบอก
ชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 18650
3.7 V 18650 แบตเตอรี่แบบชาร์จได้
แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์แบบชาร์จได้
แบตเตอรี่ลิเธียมทางการแพทย์
แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์แบบแบน
ชุดแบตเตอรี่ลิเธียม 12 โวลต์
แบตเตอรี่ 3.2 V LiFePO4
แบตเตอรี่ลิเธียม OEM